Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch giảng dạy online

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo về việc giảng dạy online các môn sau:

Môn SĐH_Công nghệ phần mềm tiên tiến - 2019-2020 (GV: TS. Nguyễn Văn Vũ) (HK1 2019-2020 ngành CNTT) Code: afjklsn

Môn SĐH_Xử lý tín hiệu số nâng cao (GV: TS. Lâm Đức Khải ) (HK1 2019-2020 ngành KHMT) Code: 8z8izni

Môn SĐH_Hệ cơ sở dữ liệu tiên tiến (GV : PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân) Code: a91oiqq

Lưu ý: Anh/ Chị học viên dùng tài khoản office 365, nếu Anh/Chị nào quên pass thì liên hệ lớp trưởng thành lập danh sách gửi đến mail Phòng Đào tạo Sau đại học để nhờ Phòng dữ liệu reset lại. Thời gian gửi danh sách hết ngày 21/3/2020.

Thời gian học online sẽ được thông báo sau.

Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN