Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên đăng ký xét tốt nghiệp về thời gian và kế hoạch tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1/ 2018 của Phòng Công tác sinh viên tại link sau: 

https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-thoi-gian-chuc-le-tot-nghiep-...

Đề nghị các học viên nghiêm túc thực hiện theo quy định để góp phần thành công cho buổi lễ.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.