Skip to content Skip to navigation

Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo sau đại học năm 2018

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên Cao học, Nghiên cứu sinh kế hoạch tổ chức đào tạo Sau đại học năm 2018 (xem chi tiết trong file đính kèm).

1.Tuyển sinh Sau đại học:

 • Đợt 1: Tháng 19-20/05/2018 (theo Thông báo tuyển sinh đợt 1/2018)
 • Đợt 2: Tháng 10/2018 (theo Thông báo tuyển sinh đợt 2/2018)

2. Tổ chức mở lớp cao học dự kiến: Tháng 4, 8 và Tháng 12 năm 2018.

3. Hoàn tất đóng học phí:

 • Đợt 1: Tháng 1/2018 (theo Thông báo phòng KH - TC)
 • Đợt 2: Tháng 7/2018 (Theo Thông báo phòng KH - TC

4. Tổ chức nhận hồ sơ xét tốt nghiệp:

 • Đợt 1: Hạn cuối: 30/03/2018 (Dự kiến trao bằng vào Tháng 6/2018)
 • Đợt 2: Hạn cuối: 31/10/2018 (Dự kiến trao bằng vào Tháng 12/2018)

5. Tổ chức giao đề tài luận văn và tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ:

               Dự kiến: Tháng 3,7 và Tháng 11 năm 2018.

+ Nộp đề cương để xét duyệt: (chi tiết cụ thể sẽ có thông báo)

 • Đợt 1: 05/03/2018
 • Đợt 2: 05/07/2018
 • Đợt 3: 05/11/2018

+ Nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ: (chi tiết cụ thể sẽ có thông báo)

 • Đợt 1: 07/03/2018
 • Đợt 2: 06/07/2018
 • Đợt 3: 07/11/2018

6. Xử lý học vụ, xét gia hạn: Tháng 1 và Tháng 9/2018

7. Họp Nghiên cứu sinh (NCS): Tháng 2/2018

8. Mở môn học cho NCS: Tháng 4,8 và Tháng 12/2018

9. Nghiên cứu sinh nộp báo cáo và kế hoạch học tập: Tháng 6 và Tháng 12/2018.

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN.