Skip to content Skip to navigation

Thông báo học viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020

Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID-19 gây ra, theo chủ trương của UBND TP.HCM và ĐHQG-HCM, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ Thông tin quyết định cho phép học viên của trường nghỉ học hết tháng 2/2020 (29/2/2020). Tất cả lịch học, lịch thi và của học viên trong thời gian từ ngày 17/2/2020 đến ngày 29/2/2020 sẽ được dời sau ngày 29/2/2020. Trân trọng Phòng ĐTSĐH&KHCN