Skip to content Skip to navigation

Thông báo học viên cao học tham gia khảo sát

Nhằm để nâng cao chất lượng tuyển sinh và cải tiến quá trình dạy và học tại Trường. Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị là cựu học viên cao học, học viên đang trong quá trình học tham gia khảo sát về việc tuyển sinh cao học tại Trường theo đường link sau:

https://goo.gl/forms/1nOTMfTjw4n7B8013

Thời gian tham gia khảo sát từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2017.
 
Trân trọng
Phòng ĐTSĐH&KHCN