Skip to content Skip to navigation

Thông báo học tăng buổi cho lớp cao học K11-CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học khoá 11-CNTT học tăng buổi môn Hệ hỗ trợ ra quyết định do Thầy Dương Minh Đức phụ trách vào tối thứ ba, tối thứ sáu hằng tuần, lịch học bắt đầu từ ngày 11/7/2017. Tối thứ sáu ngày 7/7/1017 lớp học bình thường.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN