Skip to content Skip to navigation

Thông báo học phí khóa trúng tuyển đợt 1 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về việc thu học phí Chương trình đào tại Trình độ Thạc sỹ Khóa 14 (Trúng tuyển đợt 1 năm 2019).

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: