Skip to content Skip to navigation

Thông báo học phí khóa 15 đợt 2 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 15 đợt 2 năm 2020 thông báo đóng học phí lần 1 từ Phòng Kế hoạch Tài chính.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN