Skip to content Skip to navigation

Thông báo học phí khóa 15 đợt 1 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 15 đợt 1 năm 2020 thông báo đóng học phí từ Phòng Kế hoạch Tài chính.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: