Skip to content Skip to navigation

Thông báo học phí khóa 14 đợt 2 năm 2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 14 đợt 2 năm 2019 thông báo đóng học phí từ Phòng Kế hoạch Tài chính.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN