Skip to content Skip to navigation

Thông báo học phí HK2 của Khóa 11 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên khóa 11 đợt 2 thông báo thu học phí  trình độ thạc sĩ của Phòng kế hoạch tài chính số 61/TB-ĐHCNTT ngày 14 tháng 6 năm 2017.

Anh/Chị học viên hoàn thành nghĩa vụ học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN