Skip to content Skip to navigation

Thông báo học online môn Xử lý dữ liệu lớn tối 01/7/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học: môn Xử lý dữ liệu lớn do Thầy Lê Đình Duy phụ trách học online vào tối nay thứ hai ngày 01/7/2019.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN