Skip to content Skip to navigation

Thông báo học online môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng ngày 21/9/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo tất cả Anh/Chị học viên học online môn Nhận dạng thị giác và ứng dụng vào tối nay 21/9/2020. Các ngày khác học offline bình thường.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN