Skip to content Skip to navigation

Thông báo học online môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại buổi học 11/03/2023

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo học online môn Công nghệ mạng và truyền thông hiện đại buổi học 11/03/2023 do Thầy Lê Trung Quân phụ trách.

Các bạn học viên sẽ tham gia học online trên course trên ms_team  538cofv

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN