Skip to content Skip to navigation

Thông báo học offline tất cả các lớp học từ ngày 07/9/2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên sẽ học offline tất cả các môn học từ hôm nay ngày 07/9/2020.

Các lớp học  phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch như:
- Đeo khẩu trang, 
- Rửa tay sát khuẩn, 
- Khai báo y tế, 
- Đo thân nhiệt, 
- Giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.
 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN