Skip to content Skip to navigation

Thông báo học môn Triết vào tối chủ nhật ngày 09/5/2021

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên học môn Triết vào tối chủ nhật ngày 09/5/2021.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN