Skip to content Skip to navigation

Thông báo học môn Công nghệ Internet of things hiện đại

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo lớp CH 11-CNTT học môn Công nghệ internet of things hiện đại do Thầy Lê Trung Quân phụ trách bắt đầu học vào tối thứ tư ngày 05/7/2017 tại phòng 5.1.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN