Skip to content Skip to navigation

Thông báo Học bổng Vintech cho Thạc sĩ và Tiến sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học về chương trình học bổng Vintech.

Mọi thông tin chi tiết Anh/Chị vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: