Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng tiến sĩ - Houston, USA

Khoa điện tử và máy tính trường đại học Houston (Hoa Kỳ) cần tuyển nghiên cứu sinh cho ngành thuật toán trí tuệ nhân tạo. Ứng viên cần có những tiêu chuẩn sau:
1. Thành tích đại học xuất sắc
2. Kiến thức toán cơ bản tốt (algebra, calculus, probability, statistics)
3. Thông thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình
4. Khả năng đọc, viết, và giao tiếp tiếng Anh tốt
5. Sẵn sàng thi bằng TOEFL và GRE 

Để nộp hồ sơ, gởi CV và thành tích học tập vào địa chỉ email: hienvnguyen@uh.edu hoặc hvnguy35@central.uh.edu

Hạn chót nộp 15/10/2019. Thời gian nhập học vào mùa xuân ngày 13/01/2020

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN