Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng Sau đại học của Đại học Quốc gia 2023

Thân gửi Anh/Chị học viên,

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên học bổng Sau đại học của Đại học Quốc gia năm 2023 theo công văn đính kèm.

Anh/Chị đủ điều kiện vui lòng nộp hồ sơ về phòng ĐTSĐH&KHCN cho Cô Kim Cương.

Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 30/9/2023

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

File đính kèm: