Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng Pony Chung cho học viên sau đại học

Quỹ Pony Chung tiếp tục triển khai học bổng dành cho sinh viên và học viên cao học của các trường thành viên ĐHQG.

Trong đó số suất hằng năm của UIT có 01 suất (Có thể đề xuất nhiều hơn nếu các trường khác thiếu suất)

Phòng  gửi thông tin đến các anh chị học viên theo thông báo sau

https://forum.uit.edu.vn/node/565468

Trân trọng