Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng PhD của SMU

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên về học bổng PhD của Trường Đại học Quản lý Singapore (SMU)

Thời gian tổ chức: 16:00 – 18:00, Thứ sáu, ngày 23/10/2015

Địa điểm tổ chức: Phòng D201, Trường Đại học KHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.

Thông tin chi tiết Anh/chị vui lòng xem file đính kèm

Trân trọng