Skip to content Skip to navigation

Thông báo học bổng MEXT 2022

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo học bổng MEXT 2022, ứng viên nào muốn đăng ký chương trình học bổng vui lòng gửi email về Prof. Nguyen Le Minh, JAIST nguyenml@jaist.ac.jp để nộp hồ sơ và nhận thông tin học bổng.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN

 

File đính kèm: