Skip to content Skip to navigation

Thông báo Hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ ngày 26/01 và 25/02/2021 ngành KHMT, CNTT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT, CNTT ngày 26/01 và 25/02/2021 như sau:

1. Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định):

Ngành KHMT: 10/03/2021

Ngành CNTT: 25/03/2021.

Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức).

3. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file).

4. Câp nhật thông tin trên form  https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa, ect.

Kết quả bảo vệ được công nhận chính thức khi các học viên đã hoàn tất các quy định trên.

Đề nghị các Anh/Chị học viên nghiêm túc thực hiện.