Skip to content Skip to navigation

Thông báo hiệu chỉnh luận văn sau bảo vệ ngành KHMT, CNTT ngày 23/08/2019 và 27/08/2019

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên đã bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành KHMT, CNTT như sau:

1. Nhận hồ sơ và hướng dẫn thủ tục hiệu chỉnh: 

Phiên 1: Ngành KHMT: lúc 8h30 sáng ngày 29/8/2019 (thứ năm), Phòng A.106 (Thủ Đức)

Phiên 2: Ngành CNTT: lúc 9h30, sáng ngày ngày 29/8/2019 (thứ năm), Phòng A.106 (Thủ Đức)

2. Thời hạn nộp lại 01 cuốn luận văn (đã hiệu chỉnh có đóng bìa màu xanh dương, chữ mạ vàng, đính kèm CD theo đúng quy định): 15/09/2019 (Học viên hoàn tất sớm có thể nộp trước thời hạn).

3. Địa điểm nộp luận văn: Phòng A.106, Phòng ĐTSĐH&KHCN. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thủ Đức).

4. Mẫu giải trình (luận văn sau khi chỉnh sửa đính kèm file).

5. Cập nhật thông tin trên form  https://goo.gl/ZM4Abd - điểm bảo vệ, ngày bảo vệ, pdf tổng hợp của luận văn, yêu cầu chỉnh sửa, nội dung chỉnh sửa, ect.

Kết quả bảo vệ được công nhận chính thức khi các học viên đã hoàn tất các quy định trên.

Đề nghị các Anh/Chị học viên nghiêm túc thực hiện.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.