Skip to content Skip to navigation

Thông báo Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên Giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh năm 2020. Anh/Chị học viên xem thông tin và lấy mẫu hồ sơ tại thư mục sau và đặt tên mẫu 1 và mẫu 2 theo quy ước: SV-HoTen- <đon xin/thongtin>.doc 

https://drive.google.com/drive/folders/1dyESlFT3wuA8K25GtB9OXdmoHSzjRVxf 

Hồ sơ chuẩn bị gồm 05 bộ gốc kèm minh chứng và toàn bộ file hồ sơ gửi về địa chỉ  email: cuongvtk@uit.edu.vn trước ngày 15 tháng 12 năm 2020

Sau khi gửi về ĐHQG thì điền vao form sau: https://forms.gle/NzXRsysnbigNjw2w8 

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN