Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ và đăng ký xét duyệt đề cương đợt 2 năm 2019

Phòng ĐT SĐH&KHCN thông báo đến các Anh/ Chị học viên về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ và đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019 như sau:

- Thời hạn theo thông báo trước: ngày 04 và 05/7/2019.

- Thời gian được gia hạn: ngày 26/07/2019 (thứ 6).

Đề nghị các Anh/Chị học viên khẩn trưởng sắp xếp thời gian, cố gắng hoàn thành thủ tục đúng quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.