Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn thời gian nộp đề cương luận văn thạc sĩ và hồ sơ đăng ký bảo vệ đợt 2 năm 2018

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên cao học về việc gia hạn thời gian nộp đăng ký xét duyệt đề cương luận văn thạc sĩ và nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2018 và đơn giải trình xin trễ hạn(nếu có) như sau:

1. Đề cương luận văn thạc sĩ:

- Thông báo trước đây, hạn nộp: 05/07/2018 (thứ năm).

- Thời gian nộp gia hạn:hạn cuối 19/07/2018 (thứ năm)

2. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ:

- Thông báo trước đây, hạn nộp: 06/07/2018 (thứ sáu)

- Thời gian gia hạn nộp đăng ký qua form 17/07/2018 (thứ hai); nộp hồ sơ (văn bản giấy): 19/07/2018 (thứ năm).

3. Đơn giải trình xin trễ hạn theo mẫu như thông báo trước (nếu có)

- Thời gian gia hạn: 19/07/2018 (thứ năm)

Đề nghị các Anh/Chị học viên lưu ý và nghiêm túc thực hiện theo quy định.

 

Trân trọng thông báo!

Phòng ĐTSĐH&KHCN.