Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn thời gian nộp đăng ký xét duyệt đề tài luận văn đợt 1 năm 2020

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các Anh/Chị học viên về việc gia hạn thêm thời gian đăng ký nộp xét duyệt đề tài luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020 như sau:

Thời hạn nộp trước đây: 06/03/2020 (thứ sáu)

Thời gian gia hạn nộp: 18/03/2020 (thứ tư).

Đề nghị các Anh/Chị học viên lưu ý, thực hiện đúng theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.