Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn thời gian học tập cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ do ảnh hưởng COVID 19

Căn cứ công văn 1763/ĐHQG-SĐH ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc ĐHQG-HCM về việc đồng ý gia hạn thêm thời gian học tập cho học viên chương trình đào tạo thạc sĩ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, cụ thể các khóa được gia hạn như sau:

Đối với các Khóa tuyển sinh năm 2016, 2017, 2018, 2019 được phép gia hạn thêm 6 (sáu) tháng đào tạo sau 4 (bốn) năm tối đa cho phép theo qui định.

Trân trọng.