Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký bảo vệ luận văn đợt 3 năm 2019 (11/10/2019)

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các học viên cao học Khóa 2015 đợt 2 và Khóa 2016, K 2017 ngành Khoa học Máy tính (8480101) và Công nghệ Thông tin  (8480201) về việc gia hạn  nộp hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ  đợt 3 năm 2019  như sau:

Thời hạn nộp lần 1: 30/09/2019.

tại link: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ve-viec-dang-ky-bao-ve-luan-va....

Thời gian được phép gia hạn nộp lần 2: 11/10/2019.

Các Anh/Chị học viên lưu ý, hoàn thành đúng hạn theo quy định.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.