Skip to content Skip to navigation

Thông báo gia hạn đăng ký môn học cho khóa 11, 12

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo thời gian đăng ký môn học học kỳ này cho khóa 11, 12 đến hết ngày 15/9/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN