Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch học môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính cho khóa 12 (2017) sẽ bắt đầu học từ ngày 5/1/2018.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN