Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch học khóa 11 các môn tiếp theo

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 11 lịch học của hai môn tiếp theo sẽ dời lại hai tuần :

- Điện toán lưới và đám mây do Thầy Nguyễn Phi Khứ phụ trách bắt đầu sáng thứ 7 ngày 24/6/2017.

- Chuyên đề Công nghệ tri thức do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách bắt đầu chiều thứ 7 ngày 24/6/2017.

Riêng môn Tìm kiếm thông tin thị giác do Thầy Ngô Đức Thành phụ trách vẫn học theo thời khóa biểu bình thường bắt đầu vào thứ năm 8/6/2017.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN