Skip to content Skip to navigation

Thông báo dời lịch học các lớp đào tạo thạc sĩ

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên thuộc chương trình đào tạo thạc sĩ về việc dời lịch học như sau:

- Lịch học các môn sẽ bắt đầu từ thứ bảy (15/02/2020)

- Môn Khai thác dữ liệu và ứng dụng do Cô Nguyễn Hoàng Tú Anh phụ trách sẽ  nghỉ sáng ngày 15/2,  bắt đầu học từ sáng ngày 22/2, sáng ngày 23/2, tối 25/2, tối 26/2 (kết thúc).

- Các môn khác học bình thường theo lịch.  Môn Xử lý tín hiệu số nâng cao học bù sáng chủ nhật 16/2 như bình thường.

- Môn Toán ngày thi dự kiến chiều ngày  09/2 dời sang chiều ngày 23/2. Môn Triết lịch thi chiều 16/2 như bình thường.

Trân trọng 

Phòng ĐTSĐH&KHCN