Skip to content Skip to navigation

Thông báo đổi giờ môn Biểu diễn tri thức và suy luận-CH10-KHMT

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học khóa 10 - KHMT đổi giờ dạy môn Biểu diễn tri thức và suy luận do Thầy Đỗ Văn Nhơn phụ trách chiều thứ bảy ngày 16/1 và 23/1 sang chiều chủ nhật 17/1 và 24/1.

Trân trọng./.