Skip to content Skip to navigation

Thông báo điều chỉnh thu học phí khóa 13 đợt 2 và khóa 12 đợt 2

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học thông báo học phí số 63/TB-ĐHCNTT thay thế thông báo số 51/TB-ĐHCNTT ngày 03/7/2019 và thông báo số 64/TB-ĐHCNTT ngày 11/07/2019 thay thế thông báo số 54/TB-ĐHCNTT ngày 03/7/2019 về việc thu học phí khóa 12 đợt 2 và khóa 13 đợt 2. Riêng thông báo cho Khóa 13 đợt 1 không thay đổi.

Nhà trường rất tiếc về việc này, mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Kế hoạch tài chính khtc@uit.edu.vn để được hướng dẫn thêm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN