Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi An toàn và bảo mật thông tin (cập nhật)

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến các anh/chị học viên điểm thi An toàn và bảo mật thông tin (đã cập nhật). Điểm thi xem tại đây.

Phòng ĐTSĐH&KHCN.