Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi Phương pháp nghiên cứu khoa học

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Phương pháp nghiên cứu khoa học do Thầy Lê Đình Duy phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN