Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi Nguyên lý và phương pháp lập trình

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên cao học điểm thi môn Nguyên lý và phương pháp lập trình thi ngày 18/08/2018. Anh/Chị học viên vui lòng truy cập vào trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN