Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Xử lý tín hiệu số nâng cao

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Xử lý tín hiệu số nâng cao do Thầy Lâm Đức Khải phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN