Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính

 

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Xử lý ảnh và thị giác máy tính. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN