Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Triết thi ngày 7/5/2017

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Triết thi ngày 07/5/2017. Anh/Chị học viên vui lòng tra cứu để xem thông tin điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN