Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Triết. Anh/Chị vui lòng cập nhật trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN