Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Triết

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo điểm thi môn Triết thi ngày 28/10/2018. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN