Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN