Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn An toàn bảo mật thông tin

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/chị học viên cao học 11- KHMT đã có điểm thi môn An toàn bảo mật thông tin do Thầy Phạm Văn Hậu phụ trách.

Trân trọng,

Phòng ĐTSĐH&KHCN