Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Toán cho khóa 17 đợt 1, Anh/chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN