Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đã có điểm thi môn Toán ngày 10/12/2020. Anh/Chị vui lòng truy cập trang web để xem điểm.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN