Skip to content Skip to navigation

Thông báo điểm thi môn Toán

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo đến Anh/Chị học viên đã có điểm thi môn Toán. Anh/Chị vui lòng xem điểm trên trang web.

Trân trọng

Phòng ĐTSĐH&KHCN